Cubed Chicken (Suqaar Digaag) Poulet en Dés مكعبات الدجاج

Cubed Chicken (Suqaar Digaag) Poulet en Dés مكعبات الدجاج

Cubed Chicken

www.xawaash.com

We first had cubed chicken at Hamdi Restaurant. It is a Somali restaurant in Toronto that is quite popular. Whenever we go to Somali restaurants, we never order individual dishes. We choose the large platters of rice served with different types of meat dishes: roasted goat meat, goat shanks, beef cubes, chicken cubes, thin-sliced beef or chicken steaks, kingfish steaks, etc.

We usually order two types of meat along with the rice and we share the food, eating from the platter. The sharing part makes the food taste even better. Out of courtesy, they bring you extra plates, spoons, forks, and knives but only a few of the patrons use them.

This chicken dish is great for students, and those who are single. It is quick and easy and it is very budget-friendly. You can buy boneless and skinless chicken or you could debone the chicken and save money. Deboning the chicken will also give you bones that you could use for preparing stock. Put the bones in the freezer until you get the time to prepare the stock.

For this dish, we prefer dark meat but you could also use chicken breast. Just make sure it does not become dry.

 

Print Recipe

Print Recipe with Photos

 

Ingredients:

(Tbsp is a tablespoon; tsp is a teaspoon)
(1 cup = 237 mL = 2.4 dl; 1 Tbsp = 15 mL; 1 tsp = 5 mL); all are level measurements

 
Serves 6

 • 1½ lb (680 g) Chicken legs (cubed) – Skinless & boneless
 • ¼ cup (59 mL) Canola oil
 • 1 Onion (sliced)
 • 1 Potato (cut into sticks)
 • 1 Carrot (cut into sticks)
 • 1 tsp (5 mL) Xawaash
 • ¼ tsp (1.25 mL) Turmeric powder
 • 1 tsp (5 mL) Paprika
 • 1 tsp (5 mL) Salt
 • ¼ cup (59 mL) Water
 • 1 cup (100 g) Sweet peppers (sliced)
 • ¼ tsp (1.25 mL) Black pepper (ground)
 • 1 tsp (5 mL) Green chilli sauce (to taste)

Directions:

Chicken legs


 

Skining & deboning

 1. Remove the skin
 2. Trim the fat
 3. Debone

 

Cut the vegetables


 

Steps for preparing the cubed chicken

 1. In a pan set on medium heat, add the onions to the oil. Add the potatoes and carrots. Stir well then cover & cook for 8 to 10 minutes.
 2. Add the Xawaash seasoning mix, turmeric powder, paprika, and salt. Stir well.
 3. Add the chicken and stir well. Cook uncovered for 3 minutes.
 4. Add the water, then cover and cook for 5 minutes
 5. Add the sliced peppers and cook for 2 to 3 minutes.
 6. Add the ground black pepper and the chilli sauce. Serve.

 

Cubed Chicken


 

Suqaar Digaag

www.xawaash.com

Meesha ugu horreeysay aan ka cunnay suqaarka digaagga waxay ahayd Maqaayadda Xamdi. Waa maqaayo Soomaali oo ku taalla magaalada Toronto, waana maqaayad caan ah. Marka aan aadno maqaayo Soomaali, ma dalbanno saxammo kala gooni ah. Waxaan dalbannaa saxan weyn oo bariis ah oo wata noocyo kala duwan oo hilib ah: hilib ari la foorneeyay, duubi, suqaar hilib, suqaar digaag, bisteeki hilib ama digaag, kalluun…

Badanaa waxaan dalbannaa laba nooc hilib ah, waana wadaagnaa annagoo ka cunayna isla saxankii. Wadaagidda waxay sii macaysaa cuntada. Waa la keenaa saxammo, qaaddooyin, fargeetooyin, iyo middiyo, laakiin macaamiisha badidood ma isticmaalaan.

Suqaarka digaagga waa cunto ku fiican ardayda iyo dadka keligooda nool. Waa cunto sameyskeeda aad u fudud yahay oo degdeg loo sameyn karo. Waxaa intaas u sii dheer inay tahay cunto kharashkeeda yar yahay. Waa soo gadan kartaan digaag maqaarka laga fiiqay, lafahana laga saaray, ama idinka ayaa hawshaas sameysan kartaan oo sidaas lacag idinkugu dhaqaaloobaysaa.

Fiidiyaha waxaan idinku tusnay sida lafaha looga saaro lugta iyo cajarka digaagga. Waxaan ognahay in meelaha qaarkood aan laga helin digaagga la diyaariyay, qaas ahaan waxaan fiidiyaha qaybtaas ugu talagalnay dadka jooga dhulka hooyo.

 

Daabac Soo’da

Daabac Soo’da oo Sawirro Leh

 

Maqaaddiirta:

(QW waa qaaddo weyn – midda cuntada lagu cuno; qy waa qaaddo yar)
(1 koob = 237 mL = 2.4 dl; 1 QW = 15 mL; 1 qy = 5 mL)

 
Ku filan 6 qofood

 • 1½ baawun (680 g) Lug iyo cajar digaag
 • ¼ koob (59 mL) Saliid caddeey
 • 1 Basal (jarjaran)
 • 1 Bataato/baradho (dhuudhuub loo jarjaray)
 • 1 Karooto (dhuudhuub loo jarjaray)
 • 1 qy (5 mL) Xawaash
 • ¼ qy (1.25 mL) Huruud shiidan
 • 1 qy (5 mL) Babriika
 • 1 qy (5 mL) Cusbo
 • ¼ koob (59 mL) Biyo
 • 1 koob (100 g) Barbarooni macaan (jarjaran)
 • ¼ qy (1.25 mL) Filfil madoow (shiidan)
 • 1 qy (5 mL) Basbaas cagaar shiidan (inta dooqaaga ah)

Diyaarinta:

Lugo iyo cajarro digaag


 

Ka saaridda maqaarka iyo lafaha

 1. Maqaarka ka fiiq
 2. Caddiinta ka jar
 3. Lafaha ka saar

 

Qudaarta jarjar


 

Diyaarinta suqaarka digaagga

 1. Bir dab dhexdhexaad ah saaran, ku shub saliidda kaddibna basasha ku rid. Ku dar bataatada (baradhada) iyo karootada. Si fiican u walaaq, kaddibna dabool oo 8 ilaa 10 daqiiqo kari.
 2. Ku dar Xawaashka, huruudda, babriikada, iyo cusbada. Si fiican u walaaq.
 3. Digaagga jarjaran ku rid, si fiicanna u walaaq. Dabool la’aan kari muddo 2 ilaa 3 daqiiqo.
 4. Biyaha ku dar, kaddibna dabool oo kari muddo 5 daqiiqo.
 5. Barbarooniga jarjaran ku dar, kaddibna 2 ilaa 3 daqiiqo kari.
 6. Filfisha madoow iyo basbaas cagaarka shiidan ku dar.

 

Suqaar Digaag


 

Cuisses de Poulet

www.xawaash.com

Nous avons mangé du poulet en dés pour la première fois au restaurant Hamdi. C’est un restaurant Somali à Toronto qui est très populaire. Quand nous allons dans des restaurants Somali, nous ne commandons jamais de plats individuels. Nous choisissons les grands plats de riz servis avec un assortiment de plats de viandes: viande de chèvre rôtie, jarrets de chèvre, cubes de boeuf, cubes de poulet, émincé de boeuf ou steaks de poulet, steaks de poisson, etc.

D’habitude nous commandons deux sortes de viande avec le riz et nous partageons la nourriture, en la mangeant dans le plat. Le fait de partager rend la nourriture meilleure. Par politesse, on vous apporte des assiettes, des cuillères, des fourchettes, et des couteaux mais très peu de clients s’en servent.

Cette recette de poulet convient très bien pour les étudiants, et ceux qui sont seuls. Elle est rapide, facile et très économique. Vous pouvez acheter du poulet déjà désossé et préparé ou vous pouvez désosser le poulet vous-même et économiser de l’argent. Désosser le poulet vous-même vous permettra de garder les os que vous pourrez utiliser pour préparer du bouillon. Mettez les os au congélateur en attendant d’avoir le temps de préparer le bouillon.

Pour réaliser ce plat, nous préférons la viande brune du poulet mais vous pouvez tout aussi utiliser des escalopes de poulet. Il faut juste faire attention à ce que la viande ne sèche pas dans ce cas.

 

Imprimer la Recette

Imprimer la Recette avec Photos

 

Ingrédients:

(cs est cuillère à soupe; cc est cuillère à café)
(1 mesure = 237 mL = 2.4 dl; 1 cs = 15 mL; 1 cc = 5 mL); mesures à ras

 
Pour 6 parts

 • 1½ livre (680g) de Cuisses de Poulet (en dés) – pelées et désossées
 • ¼ de mesure (59 mL) d’Huile de Colza
 • 1 Oignon (émincé)
 • 1 Pomme de Terre (coupée en bâtons)
 • 1 Carotte (coupée en bâtons)
 • 1 cc (5 mL) de Xawaash
 • ¼ cc (1.25 mL) de Poudre de Curcuma
 • 1 cc (5 mL) de Paprika
 • 1 cc (5 mL) de Sel
 • ¼ de mesure (59 mL) d’Eau
 • 1 mesure (100 g) de Poivron Doux (émincé)
 • ¼ cc (1.25 mL) de Poivre Noir (moulu)
 • 1 cc (5 mL) de Sauce Chilli Verte (à volonté)

Instructions:

Cuisses de Poulet


 

Peler & Désosser

 1. Retirer la peau
 2. Enlever le gras
 3. Désosser

 

Découper les légumes


 

Étapes de préparation du poulet en dés

 1. Faire chauffer les oignons dans une poêle chauffée à feu moyen. Ajouter les pommes de terre et les carottes. Bien remuer puis couvrir et cuire 8 à 10 minutes.
 2. Ajouter l’assaisonnement Xawaash, la poudre de curcuma, le paprika, et le sel. Bien mélanger.
 3. Ajouter le poulet et bien mélanger. Cuire sans couvrir pendant 3 minutes.
 4. Ajouter l’eau puis couvrir et cuire 5 minutes.
 5. Ajouter les poivrons émincés et cuire 2 à 3 minutes.
 6. Ajouter le poivre noir moulu et la sauce chilli. Servir.

 

Poulet en dés


 

مكعبات الدجاج

www.xawaash.com

اطبع الوصفة – بدون صور

اطبع الوصفة – مع صور

المقادير

 
كوب = 237 مل، ملعقة كبيرة = 15 مل، ملعقة صغيرة = 5 مل
يكفي 6 اشخاص
 

(ارجل الدجاج( مكعبة جم 680
زيت الكانولا كوب ¼
بصل 1
(بطاطا( مقطع شرائح 1
(جزر( مقطع شرائح 1
حوائج ملعقة صغيرة 1
مسحوق الكركم (الهرد) ملعقة صغيرة ¼
فلفل احمر حلو ملعقة صغيرة 1
ملح ملعقة صغيرة 1
ماء كوب ¼
فلفل رومي جم 100
فلفل اسمر ملعقة صغيرة ¼
(البسباس الاخضر( حسب الرغبة ملعقة صغيرة 1

 

طريقة التحضير:

 

ارجل الدجاج


 

ازالة الجلد والعظام

يزال الجلد -1
تزال الشحوم -2
تزال العظام -3

 

تقطع الخضروات


 

طريقة تحضير مكعبات الدجاج

يحمى الزيت فى مقلاه على نار متوسطة، يضاف البصل، البطاطس والجزر. يقلب جيدا ثم يغطى ويطهى لمدة 8 الى 10 دقائق. -1
يضاف الحوائج Xawaash، مسحوق الكركم (الهرد)،البابريكا والملح،يقلب جيدا -2
يضاف الدجاج يقلب ويطهى لمدة 3 دقائق بدون ان يغطى -3
يضاف الماء، يغطى ويطهى لمدة 5 دقائق -4
يضاف شرائح الفلفل الرومي، يطهى لمدة 2 الى 3 دقائق -5
يضاف مسحوق الفلفل الاسمر والبسباس، يقدم بالهناء والشفاء -6

مكعبات الدجاج


 

 

 

 

 

 

Related posts:

53 Responses to Cubed Chicken (Suqaar Digaag) Poulet en Dés مكعبات الدجاج
 1. saabiriina
  January 24, 2013 | 4:49 am

  jazaakalaah layla iyo abdulaahi kun jeer ayaa mahadsantihiin webkaan ceebteena ayy asturay tnx sis

  • A&L
   January 24, 2013 | 7:03 pm

   Adigaa mahadda mudan walaasheenna, Saabiriina. Qayr ayaan kuu rajaynaynaa.

 2. Falis
  January 24, 2013 | 6:54 am

  Ascwrwb Mansha allah cuntada quruxda badan ad nala qeebsataan ilaheey swtc ajarkeeda an dhaman ha idin siyo ubadkiinana iyo adinkoo dhanba ha idinkugu xifdiyo walaalaheey jazaakumulah qeyran jazaa

  • A&L
   January 24, 2013 | 7:04 pm

   Aamiin walaal, annaga oo dhan. Waan ku faraxnay faallada iyo ducada fiican. Mahadsanid walaal.

 3. ameerali
  January 24, 2013 | 8:04 am

  Hi, a&l assalamu alikum guys,im been check ur blog day n night everyday.simple n elegant chicken dish ty.the potato u r useing is that regular potato or youcan gold potato.when im uuseing is very starchy n pasty any recomandationplease thank you ,love u guys n ur cooking catch u later bye.

  • A&L
   January 24, 2013 | 7:34 pm

   Wa’alaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
   Thank you very much for your nice comment. We used regular potatoes. Wash the potatoes and soak them after you cut them, that will help reduce the starch. We wish you all the best.

  • FAISA
   July 16, 2013 | 4:57 pm

   masha allah beautiful food

   • A&L
    July 17, 2013 | 1:13 am

    Thank you very much.

 4. ifraah
  January 24, 2013 | 10:41 am

  asc illahay ajar xasanaad ha idinka siiyo waxan ku waydiyay doorada dab badan maqaado miyaa aniga dab badan ayaan ku kari jiray mana ila maceen

  • A&L
   January 24, 2013 | 7:58 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Aamiin walaal. Waa ku mahadsan tahay faallada fiican. Digaaga noocaan karis badan uma baahna, weliba dab sare haddaad isticmaalaysid dhaqso ayuu bislaanaayaa.

 5. naciima
  January 24, 2013 | 11:40 am

  maasha allah waa cunto indhaha uroon. Allah ha idinka abaal mariyo

  • A&L
   January 24, 2013 | 8:00 pm

   Adigana hadalada fiican iyo dhiiri gelinta Ilaahay hakaa abaal mariyo. Mahadsanid.

 6. Umu ruweyda
  January 24, 2013 | 6:51 pm

  Masha Allah qurux waye waan ka helay lkn waxa jirto dooro aan lafo laheyn taas Malagu sameykaro miyaa tan maaka dhadhan fiican? Mahadsanid bahda xawaash

  • A&L
   January 24, 2013 | 8:26 pm

   Waa ku mahadsan tahay faalada. Sheekada ayey ku qoran tahay in laga samayn karo digaaga diyaarka ah oo lafaha laga bixiyey. Waa isku hal labada nooc midkaa doonto ayaad isticmaali kartaa, kamana dhadhan fiicna. Waxaa loogu tala galay dadka aan heli karin midka diyaarka ah oo lafaha laga bixiyay.

 7. Umu ruweyda
  January 25, 2013 | 9:47 am

  Ok mahadsanidiin

 8. cayni
  January 25, 2013 | 1:13 pm

  aad ayaan ugahelay sida macan ee ada usameysan cunata lakiin waxaan jecelaha cabitaanada nucyad kaladuwan ina ku soo dartan . ada ayaan uxiiseya cabitaanada

  • A&L
   January 26, 2013 | 12:22 am

   Waa ku mahadsan tahay faallada. Hadduu Eebbe idmo waan soo gelin doonnaa.

 9. ismahaan
  January 25, 2013 | 10:58 pm

  masha allah walal cuntada aad sameysid aad ayee i cajibisay

  • A&L
   January 26, 2013 | 12:25 am

   Waa ku mahadsan tahay inaad nala socodsiisay.

 10. umasmaa
  January 25, 2013 | 11:08 pm

  asalaamu aleykum walaalaheyga qaaligoow aadaa umahadsantihiin wax qabadkiina wanaaga quruxdabadan niyadiina allaah haniiyeelo danbigiin iyo kan waalidkiin allaah dhaafo wallaal marwalba aan xawaash kafiirsado barnaamijka NALA FIIDSO aaadaa ogufarxaa walaal suqaarka thariiqadiisa aadoo usahlanyahay taas waxaa siidheer qurux wallaal dhamaantiin mahadsanidiin qeer iyo farxad kuwada waarah jazaakallaah qeyr waqer jamic muslim

  • A&L
   January 26, 2013 | 12:28 am

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Walaasheenna qaaliga ah, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. Waan ku faraxsan nahay xiriiriskaada iyo sida aad noola socotid marwalba. Qayr badan oo aan dhammaan ayaan Ilaahay kaaga baryaynaa. Mahadsanid.

 11. Ayaan abdullahi Ali
  January 26, 2013 | 6:46 am

  mahadsanidiin walal, walahi wa cunto macan aadna u fudud masha’alah aad ayn u jecleystay illaah kheyr badan ha idinsiiyo, sida aad mar walba inooga farxisaan illaah ha idinka farxiyo insha’alah.

  • A&L
   January 27, 2013 | 7:36 pm

   Aamiin walaal. Aidgana qayr iyo farxad ayaan Ilaahay kaaga baryaynaa. Aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay faallada wacan.

 12. Ifraax
  January 26, 2013 | 7:00 am

  MaashAllah, sidii caadada idiin ahayd iyo cunto aad umacaan una sahlan. Waxaan ukariyay familigeyga oo sabaayad kucunay. aadbeyna ugaheleen, mahadsanidiin mar labaad.

  • A&L
   January 27, 2013 | 7:39 pm

   Waan ku faraxsan nahay inaad wada jeclaateen. Mahadsanid walaal.

 13. najla
  February 1, 2013 | 4:05 pm

  Mahadsanid

  • A&L
   February 1, 2013 | 7:58 pm

   Adigaa mudan walaal.

 14. najma
  February 6, 2013 | 1:21 pm

  as wr wb A&L masha allah u guys doing great u realy help us masha allah please can u post fel steak for us please, I don’t see that from ur website

  • A&L
   February 6, 2013 | 10:55 pm

   Wa’alaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
   Thank you very much for your kind words. God willing, we will post it. Try this recipe in the mean time. http://xawaash.com/?p=4626

 15. DEEQA
  February 12, 2013 | 6:25 pm

  MASHA ALLAH WALALAHAY AAD IYO AAD AYAD U MAHAD SANTIHIIN

  • A&L
   February 12, 2013 | 9:35 pm

   Adigaa mahadda mudan walaal.

 16. Halimah
  March 7, 2013 | 1:25 pm

  waa idin salaamay walaalayaal,aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin howshaa aad inoo haysaan,illaahey ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo.Aniga mar dhow ayaan helay blog gina.Mashaa allaah heer sare ayaad mareysaan.Nabad gelyo

  • A&L
   March 7, 2013 | 11:28 pm

   Waa ku mahadsan tahay salaanta iyo hadalada wacan. Waan ku faraxnay inaad ku soo biirtay goobta Xawaash. Qayr ayaan kuu rajaynaynaa.

 17. dhalinta gobolka awdal
  April 11, 2013 | 1:59 pm

  waaad ku mahadsantihiin sida wanaagsan o ad ugu adeegtiin bulshada somaaliyeed waxan oran lahaa habluhu si wacan ha ugu faideesteen maxa yeelan inan aan cuno karin karin waa qasaaro ku so jiido odaygaga cuna mac o shax shax ah

  • A&L
   April 12, 2013 | 11:38 pm

   Aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay sida wacan aad noogu soo qortay faalladaan. Waxaa kaloo ku mahadsan tahay talada fiican aad hablaha kula talisay. Qayr ayaan kuu rajaynaynaa.

 18. Celmah
  July 8, 2013 | 5:24 am

  Assalamo alaykum. That looks another great chicken recipe. I will sure try it this week. But what if I don’t have chili sauce, is there any other alternative or if it is ok without it ?
  Thank you.
  Celmah

  • A&L
   July 9, 2013 | 6:16 pm

   Wa’alaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
   You can ommit it if you don’t like it. Ramadaan Kareem.

 19. BUkhari
  July 28, 2013 | 6:58 am

  Hmmmmmmmmmm Mansha Allah alle ha idinka abal mariyo walalyal walah adban idin jecalahy camalka ad umada uga fa’ideynaysan Alle haydinka abal mariyo

  • A&L
   July 28, 2013 | 12:57 pm

   Aamiin walaal. Adigana ducada iyo faallada fiican Ilaahay ha kaa abaalmariyo. Mahadsanid.

 20. Dagan
  October 30, 2013 | 7:18 pm

  Aslamu alekum, waan aidin salaamay walaalayal. Waana ku mahadsantihiin sida fiican oo step by step nogu fududeyseen. Waxaan idinka codsanayaa beef suqaar inaa so galisiin please.

  Thank you

  • A&L
   October 30, 2013 | 11:15 pm

   Waa ku mahadsan tahay salaanta iyo faallada wacan. Mar hore ayaan soo gelinay sida loo sameeyo suqaarka. Linkiga waa kan http://xawaash.com/?p=1792.

 21. Caasha Xaaji Sufi
  June 2, 2014 | 2:38 pm

  Asc. Salan kadib waan idin salaamey bahda xawaasha waxaana cudsanaa qumbo caano sida lo sameyo

  • A&L
   June 2, 2014 | 7:08 pm

   Wacalaykum Assalaam Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
   Waa ku mahadsan tahay salaanta wacan. Soo’da waatan, halkaan guji http://xawaash.com/?p=3375.

 22. saciida
  July 7, 2014 | 10:51 pm

  allaha idin xafido adiga iyo xaaskaga, wax badan ayaad uqabateen muslimiinta,waad madasantahiin.

  • A&L
   July 8, 2014 | 3:13 pm

   Adigaa mahadda mudan walaasheenna qaaliga ah.

 23. Yasmin
  August 22, 2014 | 5:14 pm

  MashaAllah, dinner is always good now that i make your recipes! may Allah reward you.

  • A&L
   August 26, 2014 | 12:23 am

   Thank you very much for your nice feedback.

 24. Ophelie
  November 30, 2014 | 11:41 am

  This so so good a total winner even with my fussy eater mashaAllah could eat it everyday and I manage to make the xawaash mix spice youhou!!! Thank you so much for your recipes

  • A&L
   November 30, 2014 | 11:48 pm

   Thank you very much. We are delighted to know that.

 25. Tara
  May 10, 2015 | 12:45 pm

  This was so delicious! It was the first time I have made/tried Xawaash and it was perfect. Such a great recipe.

 26. أبو وليد
  May 30, 2015 | 1:21 pm

  السلام عليكم
  ما شاء تبارك الله
  عمل احترافي ودقيق. بمعنى الكلمة
  لم أنجح في أي عمل بشكل ممتاز .
  إلا بعد أن تابعت وصفاتك الدقيقة جدا
  فعلا الوصفات. بالكوب .الملي غرام
  عملت فرق كبير
  وأيضا الشرح بالتفصيل له دور كبير
  عمل كبير تقوموا به
  فشكرا لكم
  سبق لي لن طلبت طريقة عمل الصامول
  الصمود
  قبل سنة من حضرتكم
  ولم تلبي طلبي
  ارجو ان تلبي طلبي فورا ولكم كل التقدير والاحترام
  أخوكم أبو وليد
  مكة المكرمة

 27. Halimo
  June 11, 2016 | 4:29 am

  Thank you for this recipe. It’s Ramadan and I’ll be cooking this for my family. As the only female in my family, it’s a big responsibility to learn how to cook and this website helps so much.

 28. Maria
  July 8, 2017 | 7:23 pm

  Thank you uploading and sharing your cooking tips. Everytime I follow your instructions, it comes out right and perfect. Thank you. May Allah bless you.

Leave a Reply

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://xawaash.com/wp-trackback.php?p=5917

About (Annaga)
Qui Sommes Nous نبذة عنا

We are a husband and wife team and we live in Canada. In a world full of food complications, we make cooking very simple. Our recipe videos will make your cooking easy, relaxed and enjoyable. We bring you the foods we love from Somalia and from around the world.