Tuna Patties (Kabaab Toonno) Croquettes de Thon كفتة التونة

Tuna Patties (Kabaab Toonno) Croquettes de Thon كفتة التونة

Tuna Patties

www.xawaash.com

I left Somalia when I was 18. My elder brother and I had to sneak out of the country because at the time no one younger than 40 years was allowed to leave Somalia. Passports were not issued to “minors” aged 39 years or younger. Hard currency was also difficult to obtain and we took the little amount our family could arrange for us from the black market. We had a long and arduous journey waiting for us, but we were excited. Our destination was Saudi Arabia where we hoped to get scholarships to go to university.

I remember Mom’s parting words of advice: be good, work hard, and take care of each other. Then she added, “Canned tuna is cheap in Saudi Arabia and so is bread. You can save money that way.” Many cans of tuna later, we got the scholarships. Tuna was a lifesaver. I love tuna. Really do.

Years later, immediately after graduation, my stipend was cut and I was broke. Good old tuna came to the rescue. A couple of months later, I was employed as an architect. Tuna got me through. I adore tuna.

You cannot fathom my love for tuna unless you see our pantry. It is well-stocked with different types of canned tuna: in olive oil, vegetable oil, and in broth.

We dedicate this post to tuna.

 

 
Video without music:

Print Recipe

Print Recipe with Photos

 

Ingredients:

(Tbsp is a tablespoon; tsp is a teaspoon)
(1 cup = 237 mL = 2.4 dl; 1 Tbsp = 15 mL; 1 tsp = 5 mL); all are level measurements

 

Tuna Patties:

 • 2 cups (420 g) Potatoes (coarsely mashed)
 • 8.5 oz (240 g) Canned Tuna (drained)
 • ½ cup(s) (55 g) Dry Breadcrumbs
 • ¼ cup(s) (40 g) Fresh parsley (chopped)
 • 3 stalks (35 g) Green onions (chopped)
 • 2 Garlic cloves (grated)
 • ½ tsp (2.5 mL) Paprika
 • ¾ tsp (3.75 mL) Salt
 • ½ tsp (2.5 mL) Ground black pepper
 • 1 Large Egg
 • 2 oz (60 g) Cheddar cheese (optional)
 • ½ cup Mayonnaise – for the dipping sauce
 • 1 Tbsp Lemon juice – for the dipping sauce
 • ¼ cup(s) Mixed pickles – for the dipping sauce

 

Directions:

 

Steps for preparing the tuna patties

 1. In a bowl, combine the mashed potatoes, canned tuna (flaked), bread crumps, parsley, green onions, garlic, paprika, salt, black pepper, and the beaten egg.
 2. Mix well until combined, and divide into 10 equal parts.
 3. Flatten each part on your hand and put the cheese in the middle, if using.
 4. Form into a ball and flatten into a patty.
 5. Fry in the olive oil on both sides using medium heat until golden brown.
 6. To make the sauce, blend the mayonaise, lemon juice, parsley and mixed pickles until smooth.

 

Coarsely mashed potatoes


 

Canned tuna


 

Cheddar cheese


 

Paprika


 

The ingredients for the tuna patties


 

Ready for shaping


 

Ready for frying


 

Tuna Patties


 

Tuna Patties


 

Tuna Patties


 

Dipping sauce


 

Tuna Patties


 

Tuna Patties


 

Kabaab Toonno

www.xawaash.com

Soomaaliya waxaan kasoo tagay anigoo jira 18 sano. Walaalkay iga weyn iyo aniga waxay dantu nagu qasabtay inaan si dhuumaalysi ah uga soo baxno dalka, maxaa yeelay xilligaas lama oggoleyn dadka da’doodu ka yar tahay 40 sano inay dalka ka safraan. Baasaboorka ama dalkugalka lama siin jirin dadka da’doodu tahay 39 sano iyo wixii yar. Sidoo kale waxaa adkayd sida lagu helo lacagta adag. Waxaan soo qaadanay wixii lacag adag ah oo ehelkeena ay kasoo heleen suuqa madoow. Waxaa na sugaayay safar adag oo aad u dheer laakiin xamaasad iyo farxad ayaa naga muuqatay. Safarkeenna halka uu ku wajahnaa waxay ahayd dalka Sacuudiga waxaana rajeynaynay inaan helno deeq waxbarasho ilaa heer jaamacadeed.

Waan xasuustaa dardaarankii ugu dambeeyay ee hooyaday na siisay: wanaagsanaada, dadaala oo shaqaysta, labadiinana iskana warqaba. Waxay hadalkeedi sii raacisay, “Mallaay gasaceysan iyo rooti raqiis ayay ka yihiin dalka Sacuudiga. Sidaas ayaa lacagtiina ku dhaqaalaysan kartaan.” Dhoor gasac toono kaddib, waxaan helnay deeqdii waxbarasho. Toonada waa baahi tirto. Dhab ahaantii waan jeclahay toonada.

Sanado kaddib, qalin jabinteydi in yar ka gadaal waxaa la iga goostay lacagtii jeeb gashiga ahayd ee la isiin jiray waxaana noqday qof jeeb maran. Dardaarankii toonada ayuu Ilaahay mar kale igu badbaadiyay. Dhowr bilood kaddib waxaan helay shaqo injineernimo (architect). Toonada ayaan markale kusoo mooday. Aniga aad ayaan uga helaa toonada.

Ma qiyaasi kartaan jaceylka aan u qabo toonada ilaa aad ka aragtaan maqaasiinkeenna raashinka. Waxaa aad uga buuxa iskafaalayaasha noocyada kala duwan ee toonada gasaceysan: mid leh saliidda oliifada, mid saliid caddeey leh, iyo mid maraq leh intaba.

Waxaa af-Somaali u tarjumay: Abdifataah Faynuus

 

 
Fiidiyo aan muusik lahayn:

Daabac Soo’da

Daabac Soo’da oo Sawirro Leh

 

Mukawinaadka:

(QW waa qaaddo weyn – midda cuntada lagu cuno; qy waa qaaddo yar)
(1 koob = 237 mL = 2.4 dl; 1 QW = 15 mL; 1 qy = 5 mL)

 

Kabaab Toonno:

 • 2 koob (420 g) Bataato / baradho (la burburiyay)
 • 8.5 oz (240 g) Toonno (ka miir)
 • ½ koob (55 g) Budada rootiga (qalalan)
 • ¼ koob (40 g) Baqduunis (jarjaran)
 • 3 xabbo (35 g) Basal cagaaran (jarjaran)
 • 2 Tuun (toon) (la xoqay)
 • ½ qy (2.5 mL) Babriika
 • ¾ qy (3.75 mL) Cusbo
 • ½ qy (2.5 mL) Filfil madoow shiidan
 • 1 Ukun , Weyn
 • 2 oz (60 g) Farmaajo sheedar (waa ka dhaafi kartaa)
 • ½ koob Mayoneeys
 • 1 QW Casiir liin dhanaan
 • ¼ koob Mukhalal qudaar

 

Diyaarinta:

 

Diyaarinta kabaabka toonnada

 1. Isku dar, bataatada shiidan, toonnada (la burburiyey), budada rootiga, baqduuniska, basasha cagaaran, tuunta, babriikada, cusbada, filfisha madoow iyo ukunta (la garaacay).
 2. Si fiican u qas, kaddibna 10 qaybood u qaybi.
 3. Halkii qayb gacanta ku ballaari, kaddibna farmaajada dhexda ka geli haddaad isticmaalaysid.
 4. Wareeg ka dhig, kaddibna wax yar balaari.
 5. Dab dhexdhexaad adigoo isticmaalaysa, labada dhinac ku shiil saliidda oliifada ilaa ay ka gaduutaan.
 6. Samaynta sooska: isku shiid mayoneeyska, liin dhanaanta, baqduuniska iyo mukhalalka qudaarta.

 

Bataato (baradho) maash ah oo kuuskuus leh


 

Kalluun Toonno


 

Farmaajo sheedar


 

Babriika


 

Mukawinaadka kabaabka toonnada


 

Waa u diyaar in la kuuskuuso


 

Waa u diyaar in la shiilo


 

Kabaab Toonno


 

Kabaab Toonno


 

Kabaab Toonno


 

Sooska lagu daarto


 

Kabaab Toonno


 

Kabaab Toonno


 

Croquettes de Thon

www.xawaash.com

J’ai quitté la Somalie à 18 ans. Mon frère aîné et moi sommes partis en cachette parce qu’à cette époque les personnes de moins de 40 ans n’avaient pas le droit de quitter le pays. Les mineurs et toutes les personnes de 39 ans ou moins n’avaient pas le droit d’avoir de passeport non plus. Il était aussi difficile de se procurer de l’argent liquide et nous avons emporté le peu que notre famille avait pu trouver sur le marché noir. Nous avions devant nous un voyage long et difficile devant nous, mais nous étions excités. Nous nous rendions en Arabie Saoudite où nous espérions obtenir une bourse d’étude et aller à l’université.

Je me souviens des derniers conseils de maman: sois sage, travaille dur, et prenez soin l’un de l’autre. Puis elle ajouta:”Le thon en boite n’est pas cher en Arabie Saoudite, le pain non plus. Vous pouvez faire des économies dessus.” De nombreuses boites de thon plus tard, nous avons obtenu nos bourses. Le thon nous a sauvé la vie. J’adore le thon. Vraiment beaucoup.

Quelques années plus tard, après avoir obtenu mon diplôme, ma bourse s’est arrêtée et je me suis retrouvé sans ressources. Heureusement le thon était là pour arranger la situation. Deux mois plus tard, j’ai trouvé un emploi d’architecte. Le thon m’a permis de tenir le coup. J’adore le thon.

Il est difficile d’imaginer à quel point j’aime le thon à moins de jeter un oeil à mon garde-manger. Il est très bien fourni en boites de thon: à l’huile d’olive, à l’huile végétale, et au bouillon.

Nous dédions cette recette au thon.

 

 
Vidéo sans la musique:

Imprimer la Recette

Imprimer la Recette avec Photos

 

Ingrédients:

(cs est cuillère à soupe; cc est cuillère à café)
(1 mesure = 237 mL = 2.4 dl; 1 cs = 15 mL; 1 cc = 5 mL); mesures à ras

 

Croquettes de Thon:

 • 2 mesures (420 g) de Pommes de Terre (écrasées)
 • 8.5 onces (240 g) de Thon en boîte (égoutté)
 • ½ mesure (55 g) de miettes de pain (chapelure)
 • ¼ mesure (40 g) de Persil Frais (haché)
 • 3 branches (35 g) de Ciboule (hachées)
 • 2 Gousses d’Ail (râpées)
 • ½ cc (2.5 mL) de Paprika
 • ¾ cc (3.75 mL) de Sel
 • ½ cc (2.5 mL) de Poivre Noir moulu
 • 1 Gros Oeuf
 • 2 onces (60 g) de Cheddar (facultatif)
 • ½ mesure de Mayonnaise – pour la sauce
 • 1 cs de Jus de Citron – pour la sauce
 • ¼ mesure de Mixed Pickles – pour la sauce

 

Instructions:

 

Étapes de préparation des croquettes de thon

 1. Dans un bol, mélanger les pommes de terre écrasées, le thon en boite (émietté), la chapelure, le persil, la ciboule, l’ail, le paprika, le sel, le poivre noir, et l’oeuf battu.
 2. Bien mélanger jusqu’à ce que les ingrédients soient liés, et diviser en dix parts égales.
 3. Aplatir chaque part dans la main et placer le fromage au milieu.
 4. Former une boule puis aplatir pour former une croquette
 5. Faire frire dans l’huile d’olive dans une poêle chauffée à feu moyen jusqu’à ce qu’elles soient dorées.
 6. Pour faire la sauce, mixer la mayonnaise, le jus de citron, 1 cs de persil et les mixed pickles jusqu’à obtenir une sauce lisse.

 

Pommes de terre écrasées


 

Thon en conserve


 

Cheddar


 

Paprika


 

Les ingrédients de croquettes de thon


 

Prêt pour faire les croquettes


 

Croquettes prêtes à être frites


 

Croquettes de thon


 

Croquettes de thon


 

Croquettes de thon


 

Sauce


 

Croquettes de thon


 

Croquettes de thon


 

كفتة التونة

www.xawaash.com

فيديو بدون موسيقى:

اطبع الوصفة – بدون صور

اطبع الوصفة – مع صور

المقادير

 
كوب = 237 مل، ملعقة كبيرة = 15 مل، ملعقة صغيرة = 5 مل
 

كفتة التونة
(بطاطا( مهروس جم 420
جم 240
(بقصماط( ناشف جم 55
بقدونس طازج جم 40
بصل اخضر جم 35
(فص ثوم( مبشور 2
فلفل احمر حلو ملعقة صغيرة ½
ملح ملعقة صغيرة ¾
فلفل اسود مطحون ملعقة صغيرة ½
بيض 1
جبنة شيدر جم 60
مايونيز كوب ½
عصير ليمون ملعقة كبيرة 1
مخلل خضار كوب ¼

 

طريقة التحضير:

 

طريقة تحضير كفتة التونة

توضع البطاطس المهروسة في سلطانية ويضاف اليها التونة بعد ان تفتت ثم يضاف البقسماط، البقدونس، البصل الاخضر، الثوم، البابريكا، الملح، الفلفل الاخضر والبيض المخفوق -1
يخلط الى ان يتجانس ثم يقسم الى 10 اجزاء متساوية -2
في حال استعمال الجبنة، تفرد كل قسم على اليد وتحشى بالجبنة -3
تشكل دائرية ثم تكبس قليلا باليد وتشكل على هيئة اقراص -4
تقلى بزيت الزيتون على نار متوسطة الى ان تحمر الجانبين -5
لعمل الصوص، يخلط المايونيز، عصير اليمون، البقدونس والمخلل في خلاط كهربائي حتى يصبح خليط ناعم -6

 

بطاطس مهروسة هرس خشن


 

سمك التونة


 

جبنة شيدر


 

ببريكا


 

مكونات كفتة التونة


 

جاهزة للتشكيل


 

جاهزة للقلي


 

كفتة التونة


 

كفتة التونة


 

كفتة التونة


 

الصلصة


 

كفتة التونة


 

كفتة التونة


 

 

 

 

 

 

Related posts:

24 Responses to Tuna Patties (Kabaab Toonno) Croquettes de Thon كفتة التونة
 1. Zahra
  May 13, 2014 | 6:07 am

  Asc wr wb A&L aad ugu mahadsantahaytihiin dish kan,, it’s easy and deliciouse will definetly make it for my kids when they comeback from school today thank you soooo much again
  Best regards
  Zahruuni

  • A&L
   May 14, 2014 | 1:45 am

   Thank you very much for you kind comment. Let us know if the kids like it.

 2. Umuhamim
  May 13, 2014 | 9:09 am

  Asselamu aleykum,

  The story really touched my heart. It is true that we don’t forget
  things we have been through and things that helped us at that time.
  Anyways I am glad you finally succeeded. And thank you for the patty,
  it will be a good lunch for kids for school and for us at work.
  Jezakumulah khayr.

  • A&L
   May 14, 2014 | 1:51 am

   Thank you very much. It is true that this is a kid-friendly recipe. The cheese is optional, and some of us like it without the cheese. We hope everyone will like it.

 3. Celmah
  May 15, 2014 | 5:07 am

  Assalamu alaykum
  What a wonderful recipe, so easy to make ! But do you mind telling me how to make mashed potato quickly ? Should I boil the potatoes in hot water for a few minutes and then have it peeled and mashed ? Thank you. Keep posting great recipes !

 4. caaisha
  May 15, 2014 | 5:49 am

  Salaam bro & sis.

  Thanks 4 shwing us this rqst. It’s easy 2 make an I’ll make this in shaa Allah.

  Bro waxa ku wedin rabay, madama subaxdi ayado lesbobsinayo laga baxayo guriga o time ku yar yahy. Ina habenki sameyo subaxdi lunch ahan daycare carurta we ku cunikaran sow maha, mise wu adkanaya?

  Thanks again an may Almighty Allah give u qer wa baraka in sha Allah.

  • A&L
   May 16, 2014 | 9:59 pm

   Waa ku mahadsan tahay faallada walaal. Kahor waad diyaarsan kartaa, mana adkaanaayaan.

 5. NAZ
  May 15, 2014 | 7:10 am

  Masha’allah,,, simple and wonedrful,, what is more in this blog mostly if not all are not time consuming. jazakumollah kheyr. great job wadaan

  • A&L
   May 16, 2014 | 10:01 pm

   Thank you very, very much. God bless you.

 6. mulki
  May 20, 2014 | 5:49 am

  masha allah gacmihina allah habarakeyo waad nofadeyseen
  aad ayan ogaheley

  • A&L
   May 20, 2014 | 9:48 pm

   Mahadsanid walaal.

 7. Amel
  May 24, 2014 | 6:22 pm

  السلام عليكم أختي
  مشكورررررة على الصفة وتسلم يدك
  حابة أسالك اذا في مجال نستغني عن البيض لان عيالي عندهم حساسية من البيض
  وشكرا

  • A&L
   May 25, 2014 | 1:02 am

   وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
   الله يخليك ويسلمك. يمكن الاستغناء عن البيض ولكن اضيفي فقط ربع كوب بقسماط حتى لا تنشف

 8. latifah
  June 2, 2014 | 9:42 pm

  music by ?

  • A&L
   June 2, 2014 | 11:01 pm

   Watch until the end of the video. The secret is hidden there. :)

 9. [...] Tags Video with music:http://www.youtube.com/watch?v=d06GNB6PXH0Tuna & potato patties that are great for kids and adults. Make sure you make enough as these will disappear real quick. To make the dipping sauce spicy, include some pickled hot peppers. http://www.xawaash.com VOIR CI-DESSOUS LE FRANÇAIS. http://xawaash.com/?p=8058#sthash.cie1iLw6.dpbs [...]

 10. Fardausa
  June 11, 2014 | 2:18 pm

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abayo wan kusalamay jazakALLAH Khery for the sharing abayo my son has egg allergy what can I use instead of egg inshallah thanks again

  • A&L
   June 13, 2014 | 1:35 am

   Thank you. You can omit the egg, but use only 1/4 cup breadcrumbs so they don’t become dry.

 11. ilhan
  August 24, 2014 | 11:43 pm

  Our first recipe from your collection and boy was it delicious!!!! Cannot wait to try more of your recipes :)

  • A&L
   August 26, 2014 | 12:35 am

   We are delighted to know that, and we hope you will try more recipes. Thank you!

 12. W. Ahmed
  September 2, 2014 | 5:30 am

  Assalaamu alaikum,

  Thank you so much for this recipe – jazaakum’Allahu khairan.
  Can I make this in the oven, instead of frying? And if so, would you be able to provide me with the oven temperature and for how long to cook them? Jazaakum’Allahu khairan; I have tried so many of your recipes (and have been pleased), so you have really helped expand my culinary repertoire. Thank you

  • A&L
   September 3, 2014 | 12:49 am

   Wa’alaikum Assalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
   Thank you very much for your kind comments. We are happy we could help.

   Yes, you can bake them. Preheat the oven at 400°F for 20 minutes. Heat the baking tray in the oven until hot. Drizzle the patties with some oil and bake them for 10 minutes on each side.

 13. qamar
  March 3, 2015 | 2:22 am

  aad baad umahadsan tihiin wllo cunto wcn lkn qudaarta waxan heli kareyn ba ku jirte badal maxaan uga dhigan ama hadan heyn ma kamaarmi kara cuntadaas sida Babriika da iyo Farmaajo sheedar hadan heyn booskoda maxan ku badalankraa

Leave a Reply to latifah

Wanting to leave an <em>phasis on your comment?

Trackback URL http://xawaash.com/wp-trackback.php?p=8058

About (Annaga)
Qui Sommes Nous نبذة عنا

We are a husband and wife team and we live in Canada. In a world full of food complications, we make cooking very simple. Our recipe videos will make your cooking easy, relaxed and enjoyable. We bring you the foods we love from Somalia and from around the world.